section-e4403a5

O naszym zespole

W ciągu 12 lat naszej pracy, pomogliśmy ponad 4,5 tys. osobom zdobyć wymarzony tytuł zawodowy, czy też naukowy. Proponujemy pomoc w pisaniu wzorów prac licencjackich, magisterskich oraz wszystkich innych opracowań wymagających przeniesienia myśli na papier. Nasze wieloletnie doświadczenie i rozległe kontakty skutkują tekstami na najwyższym poziomie merytorycznym. Nasi współpracownicy są osobami odpowiedzialnymi i zdają sobie sprawę z tego, iż przyjmując dane zlecenie muszą je wykonać w terminie.

Każda osoba w naszym zespole ukończyła studia wyższe. Nie jesteśmy jednostką naukową, lecz zespołem redaktorów doskonale znającą wysokie wymogi oświaty. Nie obronimy za Ciebie tytułu naukowego, lecz doradzimy jak przejść trudny czas obrony. Naszą domeną jest kompetencja. Współpracujemy z wieloma specjalistami, piszącymi opracowania z różnych dziedzin. Nasze pisanie prac skutkuje bardzo szeroką ofertą tematyczną, w zasadzie nie ma takiego tematu, którego nie możemy się podjąć.

Z naszych usług korzystają uczniowie gimnazjów, szkół średnich, studenci, doktoranci, przedsiębiorcy oraz osoby planujące prowadzenie działalności gospodarczej. Każdy znajdzie tutaj odpowiedzi na nurtujące pytania. Z nami z łatwością napiszesz bardzo dobre wypracowanie, scharakteryzujesz wybraną postać powieści, zredagujesz artykuł, zdobędziesz zaliczenia z ćwiczeń, obronisz pracę magisterską, a potem znajdziesz wymarzoną pracę. Z naszymi wzorcowymi prezentacjami maturalnymi bez trudu zdasz egzamin maturalny i dostaniesz się na wybrane studia. W toku studiów ponownie możesz liczyć na naszą pomoc w przypadku różnych prac zaliczeniowych, a potem pracy licencjackiej, inżynierskiej, magisterskiej czy nawet doktorskiej. Po ukończonych studiach nie musimy się jeszcze rozstawać, bowiem oferujemy pomoc w rozpoczęciu kariery w postaci przygotowania profesjonalnego CV oraz listu motywacyjnego.

section-035351d

Poznaj nas lepiej

1 minuta i 20 sekund filmu może pomóc podjąć Ci słuszną decyzję o współpracy z nami.

Wycena zlecenia
section-d439d43

Jak piszemy teksty naukowe?

Mamy świadomość, że odpowiednia metodyka pisania pracy ma szczególne znaczenie dla całego procesu tworzenia oraz odbioru już napisanego tekstu. W związku z tym zawsze piszemy opracowania w sposób planowy i z góry przemyślany. W tym zakresie konstruujemy zazwyczaj tekst na zasadzie „od ogółu do szczegółu”, działając ponadto w sposób hermeneutyczny. A zatem wybierając przykładowo temat związany z zarządzaniem zasobami ludzkimi, w pierwszych częściach opracowania, bazując na informacjach zaczerpniętych z licznych publikacji naukowych, omawiamy początki i rozwój metody kierowania kapitałem ludzkim, wyjaśniamy najważniejsze pojęcia związane z tą problematyką, wskazujemy pozytywne i negatywne rozwiązania wdrażane w tym zakresie.

Następnie zaś przechodzimy dopiero do części, w których skupiamy się na analizie określonego aspektu procesu zarządzania zasobami ludzkimi, badamy narzędzia zarządzania kapitałem ludzkim wykorzystywane w wybranej firmie lub diagnozujemy kierunki rozwoju tej dziedziny.

section-ebeaabc

0

Klientów

0

Opracowań

0

Redaktorów

0

Lat na rynku

section-800033d

Jak przeprowadzamy badania?

W zakresie naszych usług znajduje się nie tylko pisanie opracowań o charakterze teoretycznym, ale również badawczym. Niezależnie jednak od rodzaju tekstu naukowego, zawsze przed przystąpieniem do pracy należy sformułować metodologię badawczą, obejmującą kolejne etapy procedury naukowej. Tym samym we wstępie do tekstu lub w osobnym rozdziale metodologicznym, określamy przedmiot i cel pracy, formułujemy problemy i hipotezy badawcze oraz definiujemy metodę badawczą, oznaczającą w najprostszym ujęciu określony, powtarzalny sposób rozwiązywania pewnego rodzaju problemu naukowego.

Realizując teksty teoretyczne, a zatem wyjaśniające przykładowo genezę, istotę, skalę czy kierunki rozwoju jakiegoś zjawiska naukowego, opieramy się przeważnie na metodzie monograficznej. Polega ona na wielokierunkowym opisie i szczegółowej analizie danego problemu badawczego, przy wykorzystaniu informacji jakościowo-ilościowych, zawartych w dostępnych materiałach bibliograficznych. W odwołaniu do badań społecznych monografia rozumiana jest nie tylko jako metoda mająca na celu dokonanie opisu danej instytucji, lecz także charakterystyki całych zjawisk i procesów, które są z nią związane i znamionują się spójnością tematyczną, terytorialną lub instytucjonalną.

Podejmując się napisania opracowań zaopatrzonych w rozdział badawczy, w metodologii opisujemy dodatkowo techniki i narzędzia badawcze, nierzadko zmienne i wskaźniki badawcze, a także przedstawiamy organizację przebiegu badań i grupy badawczej.

Wśród najczęściej stosowanych przez nas metod badawczych znajduje się metoda sondażu diagnostycznego. W tym zakresie posługujemy się często techniką ankietowania i wywiadu, konstruując wcześniej odpowiednie kwestionariusze. W toku pisania pracy przedstawiamy zebrane dane, dokonujemy analizy wyników oraz weryfikujemy postawione hipotezy badawcze.

Nieobce są nam jednak inne metody badawcze, jak metoda obserwacyjna, eksperymentalna, badania dokumentów, indywidualnych przypadków czy metody heurystyczne. Wystarczy skonsultować z nami potrzeby badawcze, a my doradzimy wybór odpowiednich narzędzi badawczych.

section-5961fcf

Nie jesteś przekonany/a,
czy sprostamy Twoim wymaganiom?

Wypełnij prosty formularz, a my w ciągu 24h ustosunkujemy się do Twoich potrzeb!

Wycena zlecenia