Porady

Jeżeli chodzi o moment rozpoczęcia pisania pracy licencjackiej, pracy magisterskiej lub innej pracy naukowej, to postaramy się ująć poniżej posiadaną przez nas wiedzę w tym zakresie.

Zacznij na pierwszym roku!

Kiedy należy zacząć pisanie pracy licencjackiej, pracy magisterskiej? Odpowiedź będzie dla Ciebie zaskakująca, a mianowicie – warto już o tym pomyśleć na pierwszym roku studiów.

Dlaczego? Ponieważ dzięki temu rozpoznasz wcześniej – własne zainteresowania, a tym samym zarysuje Ci się w głowie, delikatny obraz Twojej pracy magisterskiej lub innej pracy naukowej, z którą przyjdzie Ci się zmierzyć. Przy okazji ujawnią się Twoje mocne strony, które ułatwią Ci późniejsze pisanie pracy (np. pracy licencjackiej) oraz słabe strony, które pokażą Ci, czego się będziesz jeszcze musiała/ł nauczyć i co w sobie (np. w swoim pisarskim warsztacie) udoskonalić oraz poprawić.

Poza tym, należy już znacznie wcześniej zapoznać się z metodami naukowymi, co wpłynie na późniejsze, następujące zdolności: umiejętność posługiwania się tymi metodami, na poznanie sposobów niezbędnych do rozwiązywania problemów naukowych oraz sposobów badawczego docierania do prawdy i przedstawiania jej poprzez teorię/pojęcia, a także na umiejętność planowania badań (odnosi się to do prac badawczych/eksperymentalnych, np. prac magisterskich). Należy również dużo wcześniej kształtować swoje umiejętności pisarskie, co w przyszłości wpłynie na jakość pracy dyplomowej, zdolność łączenia ze sobą faktów i krytycznego myślenia oraz na samą szybkość jej powstawania.

Wcześniejsze rozpoczęcie pisania pracy licencjackiej, pracy magisterskiej czy też innego rodzaju pracy dyplomowej, zwiększy Twoje szanse na ukończenie jej w terminie. Jeśli jednak masz już dawno za sobą pierwszy rok studiów magisterskich, to ostateczne opracowanie Twojego dzieła, przewidziane jest w ostatnim semestrze tych studiów.

Zarówno praca licencjacka, jak i praca inżynierska pisane są na zakończenie studiów pierwszego stopnia (licencjackich lub inżynierskich) lub w połowie dwustopniowych studiów magisterskich. Natomiast praca magisterska, opracowywana jest na koniec studiów drugiego stopnia lub studiów magisterskich.

Nie na ostatnią chwilę

Podsumowując! Nie odkładaj pisania pracy dyplomowej na ostatnią chwilę. Praca licencjacka czy też praca magisterska mogą powstać w naprawdę szybkim czasie (nawet w miesiąc, a znamy także przypadki napisania pracy licencjackiej w jeden tydzień). Jednak istnieje wtedy ryzyko, że nie będą one spełniały wszystkich wymogów stawianych pracom dyplomowym, co może ostatecznie wpłynąć na wysokość oceny uzyskiwanej na obronie.