Konspekt pracy
Porady

Czym jest konspekt?

Konspekt jest szkicem, planem stanowiącym pewnego rodzaju nawigację po całej pracy. Zaznaczamy, że nie jest spisem treści, ale za to schematem większego tekstu streszczającym jego zawartość i przybliżającym budowę. Jest sporządzany w celu hierarchizacji wiedzy naukowej, aby zaznaczyć, że jakieś fragmenty danej treści mają dla nas większą wartość od innych.

Konspekt najczęściej stosuje się przy pisaniu wszelkich prac naukowychprac licencjackichprac magisterskichprac inżynierskichprac doktorskich. Pozwala zebrać informacje i pomysły na temat badanego zjawiska oraz zobaczyć czy zmierzacie we właściwym kierunku, czy macie jakieś braki w literaturze lub niedostatki wiedzy. Jeśli wszystkie ewentualne niedoskonałości ujawnią się Wam odpowiednio wcześnie, to będziecie mogli na bieżąco skorygować Swoje błędy i dokonać potrzebnych poprawek.

Radzimy Wam zadbać o to, aby konspekty Waszych prac dyplomowych były konspektami solidnymi i wartościowymi. Jeśli się do tego przyłożycie, to zaoszczędzicie wiele pracy i niepotrzebnych nerwów, w kolejnych etapach pisania np. pracy licencjackiej.

Dlaczego przygotowanie konspektu jest ważne?

Podsumowując, przygotowanie konspektu jest tak ważne, ponieważ:

 • umożliwia wyłonienie się mniej lub bardziej całościowego obrazu Waszej pracy licencjackiejpracy magisterskiej dzięki czemu nie odczujecie dezorientacji (Co mam robić? Jak zacząć? Co dalej?);
 • wymusza na Was przyjęcie strategii działania;
 • porządkuje Waszą wiedzę i pomaga skonkretyzować wszystkie luźne i niespójne myśli oraz znaleźć między nimi połączenie;
 • można go przedstawić promotorowi (czasem sam tego wymaga), umożliwi to profesorowi – zapoznanie się z Waszą wizją pracy dyplomowej, co pozwoli na jej skorygowanie.

Jak to zrobić “krok po kroku”?

Nie wiecie, jak zacząć pisanie konspektu? Radzimy Wam skupić się na jego podstawowych elementach, które to obowiązkowo muszą się znaleźć w planie pracy licencjackiejpracy magisterskiej, pracy inżynierskiej czy też innej pracy dyplomowej. Należą do nich:

 • imię i nazwisko dyplomanta;
 • imię i nazwisko promotora;
 • nagłówek (np. “Konspekt pracy licencjackiej”);
 • temat pracy;
 • wstęp (krótkie omówienie kontekstu pracy i motywacji, która spowodowała podjęcie danego tematu);
 • cel pracy (jaką nową jakość może wnieść Wasza praca dyplomowa, jaką potrzebę praca zrealizuje);
 • założenia teoretyczne (w tym miejscu warto przejrzeć materiał naukowy odnoszący się do problematyki Waszej pracy dyplomowej. Ułatwi Wam to dobranie metod badawczych i pomoże zaoszczędzić dużo energii przy pisaniu rozdziału teoretycznego);
 • problem badawczy (jest on najczęściej formułowany jako pytanie odnoszące się do sedna pracy licencjackiej, pracy magisterskiej czy też pracy inżynierskiej);
 • metodologia badań własnych (metody, techniki, narzędzia badawcze), sposób przeprowadzenia badań oraz określenie badanej grupy (próba badawcza/przedmiot badań);
 • spis treści (ze szczegółowym wyjaśnieniem jego zawartości; orientacyjne podanie objętości kolejnych rozdziałów);
 • harmonogram (zorganizowanie pisarskich działań poprzez określenie dokładnych dat realizacji poszczególnych części pracy dyplomowej);
 • literatura/bibliografia (dokonanie listy źródeł informacyjnych i materiałów niezbędnych do napisania np. pracy magisterskiej, czyli: książek, dokumentacji, czasopism, stron internetowych, niepublikowanych materiałów);
 • propozycje wykorzystania wyników pracy.

Pamiętajcie, że konspekt powinien posiadać objętość od 3 do 10-u stron formatu A4. Mamy nadzieję, że przekonaliście się do konspektu jako dobrej metody porządkowania wiedzy i tworzenia strategii działania. Informacje zawarte w konspekcie znajdą proste przełożenie w Waszej pracy licencjackiejpracy magisterskiej czy też pracy inżynierskiej. Wystarczy zawrzeć w konspekcie/planie pracy dyplomowej wszystkie powyższe elementy i zanim się obejrzycie Wasza praca naukowa będzie już prawie gotowa.

Pobierz szablon, który ułatwi Ci przygotowanie idealnego konspektu