24-07-2019

TRANSPORT I LOGISTYKA - PISANIE PRAC

Transport i logistyka - pisanie prac

  wszystkie praca magisterska praca licencjacka

Termin transport i logistyka opisuje procesy towarzyszące planowaniu, realizowaniu i kontrolowaniu przepływu towarów, materiałów oraz surowców w oparciu o kryteria sprawności i efektywności ekonomicznej. Sam termin transport dotyczy także przemieszczania ludzi i ładunków


Postęp techniczny wymusił niejako ciągu kilkunastu ostatnich lat rozwój tych dziedzin nauki. W ubiegłorocznej rekrutacji przypadało trzech kandydatów na jedno miejsce na dobrej uczelni oferującej kształcenie na kierunku transport i logistyka.

Znacznym atutem, skłaniającym młodzież do podejmowania nauki w specjalności transport i logistyka jest perspektywa szybkiego znalezienia dobrej posady i możliwość uzyskania szybkiego awansu w strukturach firmy.

Tematyka dyscyplin naukowych wchodzących w zakres nauki na kierunku transport i logistyka stwarza nieograniczone możliwości wyboru interesującej tematyki prac zaliczeniowych, referatów i autorskich opracowań dyplomowych, jak: prace licencjackie, inżynierskie, magisterskie oraz doktoranckie.

Tematy prac magisterskich z logistyki są bardzo zróżnicowane. Wybór odpowiedniego tematu jest rzeczą kluczową. W poniższym artykule zaprezentowane zostaną przykładowe tematy z logistyki. Być może będą one bardzo pomocne w przypadku wyboru własnego tematu.

Dobry temat to “Projekt systemu dystrybucji w firmie produkcyjnej”. Jest to bardzo ciekawy temat, dzięki, któremu można wykazać się szczegółową wiedzą,  z zakresu planowania dystrybucji. Dobrze by pisać tą pracę na podstawie konkretnego przedsiębiorstwa. Dzięki takiemu zabiegowi, taka praca magisterska zyskałaby praktyczny charakter.

Następny dobry temat to “Ocena ryzyka w transporcie drogowym niebezpiecznych materiałów”. W pracy tej trzeba przedstawić wszystkie regulacje prawne, które wiążą się z transportem niebezpiecznych materiałów. Trzeba też przedstawić metody transportu materiałów  niebezpiecznych.  Praca ta jest bardzo specyficzna  i może być pomocna podczas ubiegania się o pracę w transporcie.

Kolejny dobry temat to “Lotniczy transport towarowy w Polsce”. Trzeba tu pokazać szczegółowo, jak ten transport wygląda oraz jak się rozwija.  Trzeba opisać tu firmy, które umożliwiają taki transport. Należy też tu opisać samoloty, które są w tym transporcie używane. Przedstawić w tym temacie należy również nowe technologie, które będą  w transporcie lotniczym wykorzystane.

Inny ciekawy temat to “Czas pracy kierowców w transporcie międzynarodowym”. Trzeba w tym temacie przedstawić rolę czasu w pracy kierowcy zawodowego. Pokazać tu trzeba wszystkie wymogi i regulacje, które opisują pracę kierowców. Należy też zaprezentować tu dokumentację związaną z ewidencją czasu pracy. Jest to temat szczególnie wartościowy, jeśli chcemy pracować w firmie spedycyjnej.

Zlecając nam napisanie pracy licencjackiej, inżynierskiej bądź pracy magisterskiej z logistyki masz pewność, że nasi doświadczeni eksperci z tej dziedziny będą nadzorować cały proces powstawania wzoru pracy. Gwarantujemy, że napisany przez nas wzór pracy będzie ciekawy, merytoryczny, spełni wymagania Twojego promotora oraz usatysfakcjonuje pozostałe osoby zasiadające w komisji egzaminacyjnej.

pisanie prac logistyka pisanie prac magisterskich logistyka pisanie prac licencjackich logistyka pisanie prac inżynierskich logistyka praca licencjacka logistyka praca magisterska logistyka praca inżynierska logistyka